Select Page

7. okrogla miza KoDVOS

Skupina za informiranje pri Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) je pripravila sedmo okroglo mizo iz ciklusa okroglih miz, ki so jih poimenovali: »Kako zagotoviti človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo«. Tokratna okrogla miza nosi naslov: KLIC K RAZMISLEKU PRED PARLAMENTARNIMI VOLITVAMI 2022.

Uvodne referate so predstavili:

  • Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja Slovenije
  • Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever
  • Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo
  • Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev general Maister in predsedujoča KoDVOS v letu 2022
  • Anton Grizold, redni profesor obramboslovja in varnosti v mednarodnih odnosih.

Za to temo smo se odločili, ker je v tem trenutku aktualna, saj so pred nami volitve v Državni zbor RS in se bo potrebno odločiti kako oz. koga voliti.

Marijan Križman je referatu z naslovom Za svobodo, za prihodnost, izpostavil (povzetek): Ko se volivke in volivci in člani zveze združenj borcev odločamo, kateri stranki ali državljanski pobudi bomo dali svoj glas, premislimo, kdo spoštuje uporniško zgodovino Slovenk in Slovencev v drugi svetovni vojni in katere stranke utemeljujejo svoje delovanje na vrednotah proti fašizma, neguje vladavino prava, demokracijo, medgeneracijsko sodelovanje, socialno državo, enakopravni položaj žensk, skrb za javno zdravstvo, šolstvo in drugo.

Svoje izvajanje je zaključil, da se bodo borci za vrednote narodno osvobodilnega boja odločali za demokratično, svobodno in socialno državo, Evropsko unijo in svet.

Dr. Tomaž Čas je referatu z naslovom Zakaj se moramo policijski vojni veterani udeležiti volitev 24. aprila 2022 izpostavil (povzetek): Vojni veterani bodo vztrajali in zagotovili, da se bodo spoštovale in uresničile vrednote, za katere so se borili v vojni za samostojno Slovenijo, saj trenutna vlada zlorablja čas epidemije, ko s svojimi ravnanji in ukrepi zavestno krši Ustavo Republike Slovenije. To počne s svojimi posegi na področju nacionalne varnosti, pravosodja, policije, kulture in na drugih področjih, ko menjuje strokovne kadre oziroma preureja državo, dopušča medijske manipulacije in na različne načine omejuje delovanje nevladnih organizacij.

V nadaljevanju je posebej izpostavil policijo, ker vlada z njo grozi ljudem in se policijo prikazuje le kot represivno institucijo. Opozoril je na poskuse zlorabe policije za doseganje svojih lastnih interesov, če omenimo samo oviranje preiskave v zvezi nabave mask in ventilatorjev ter preprečevanju protestov oziroma javnih zbiranj oziroma javnih shodov.

V zaključku je opozoril, da so pred nami volitve in priložnost za vračanje v demokracijo, za zavrnitev poti v avtokracijo in tudi priložnost za izboljšanje sodelovanja z vodstvom Ministrstva za notranje zadeve in Policijo.

Ladislav Lipič je referatu z naslovom Vzroki za današnje stanje in volitve izpostavil (povzetek): potrebo po obravnavi vzrokov, ki so privedli do današnjih razmer, v katerih živimo in s katerimi večina državljank in državljanov niso zadovoljni. Ne strinjam se s tistimi, ki širijo teorijo-miselnost, da je potrebno preteklost pustiti za nami in se pogovarjati o prihodnosti. To je mnenje tistih, ki so ravno v bližnji preteklosti s sprejemanjem zgrešenih odločitev ustvarili razmere, ki danes razdvajajo narod.

V nadaljevanju je opredelil svoje razumevanje »uravnoteženega« poročanja medijev, kar je povzročilo in povzroča popolno zmedo v javnosti, saj besedo v medijih dobivajo vsi; v javnosti uveljavljeni in verodostojni strokovnjaki, gospodarstveniki in politiki ter tudi ljudje, za katere se že vnaprej ve, da so njihove izjave politikantske in služijo le zamegljevanju oziroma ustvarjanju megle v javnosti.

Zaključil je z navedbami vrednot in nalog, za katere se bodo vojni veterani, združeni v ZVVS, aktivno zavzemali in s pozivom, da se v čim večjem številu udeležimo volitev.

Mag. Lučka Lazarev Šerbec je referatu z naslovom Spoštovanje zgodovine Slovenije in volitve (povzetek): spregovorila o spoštovanju zgodovine Slovencev, saj je Rudolf Maister postavil temelje naši današnji državi R Sloveniji. Poudarila je, da so leta 1918 Slovenci sledili politiki Rudolfa Maistra, ki je bila povezovalna, sodelovalna in strpna. Maister je bil vizonar, ki je po 1. svetovni vojni povezal slovenski narod in ni bil izločevalen. Na prihajajočih volitvah se bomo odločili za demokratično Slovenijo, ki bo predstavljala medsebojno razumevanje, strpnost in sodelovanje.

Poudarila je, da se je potrebno udeležiti volitev in dati svoj glas tistemu, za katerega menimo, da bo izpolnil naša pričakovanja. V današnji družbi ni nič samoumevnega, tudi mir ni samoumeven – podpiramo vsa prizadevanja za takojšno prekinitev agresije in umik vojske Ruske federacije iz Ukrajine.

Dr. Anton Grizold je referatu z naslovom Mednarodne varnostne implikacije krize v Ukrajini izpostavil (povzetek): Vsako relativiziranje početja Ruske federacije v Ukrajini je nesprejemljivo in vredno vsega obsojanja. Gre za nerazumno ravnanje predsednika Ruske federacije in vojaško agresijo na sosednjo, sorodno, suvereno in slovansko državo, za kar ne more biti nobenega opravičila. Dosedanji razvoj dogodkov kaže, da se tega vse bolj zavedajo tudi njihovi vojaki, ki so očitno čedalje bolj demoralizirani in brez prave volje za boj. Poudarja, da je pričakoval bolj odgovorno sodelovanje vseh vpletenih strani ob polnem spoštovanju suverenosti in samostojnosti Ukrajine ob zavedanju skupne odgovornosti za mir v evropski in svetovni skupnosti ter ob vzajemnem spoštovanju legalnih in legitimnih interesov posameznih držav.

Svoj prispevek je posvetil predvsem mednarodnim implikacijam v Ukrajini in se dotaknil posledic za Evropsko unijo in Slovenijo ter vpliv teh dogodkov na volitve v Sloveniji.

Uvodnim referatom je sledila razprava, ki pa smo jo morali zaradi tehničnih težav prekiniti in spletno srečanje predčasno zaključiti s pozivom moderatorja okrogle mize:

Oblast v Sloveniji ima po ustavi ljudstvo, zato to izkoristimo in pojdimo na volitve, pomemben je vsak glas, tudi moj, tvoj, vaš in naš!!

7. okrogla miza KoDVOS

 

 

7. okrogla miza – Članek

Vabilo KoDVOS 19.4.2022 na ZOOM okroglo mizo na temo parlamentarne volitve 2022