KoDVOS

 

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije

KoDVOS je bil 16. 9. 2008 ustanovljen z dogovorom o sodelovanju med domoljubnimi in veteranskimi organizacijami, katerih pripadniki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, ohranjanja vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijanja domoljubja in rodoljubnih tradicij ter si prizadevajo za ohranitev miru in sožitja med narodi.

Članice KoDVOS:

  • Zveza društev General Maister,
  • Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske,
  • Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije,
  • Zveza društev vojnih invalidov Slovenije,
  • Zveza veteranov vojne za Slovenijo,
  • Zveza slovenskih častnikov,
  • Zveza policijskih veteranskih društev Sever,
  • Zveza društev in klubov MORiS,
  • Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije.
7. okrogla miza KoDVOS

7. okrogla miza KoDVOS

Skupina za informiranje pri Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) je pripravila sedmo okroglo mizo iz ciklusa okroglih miz, ki so jih poimenovali: »Kako zagotoviti človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo«. Tokratna okrogla miza nosi naslov: KLIC K RAZMISLEKU PRED PARLAMENTARNIMI VOLITVAMI 2022.

read more

Sporočilo za medije

KoDVOS nadaljuje s spletnimi srečanji »Kako zagotoviti človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo«